Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Praktyki
Notice for: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Date of publication: 8/21/2020
Date of validity: 2/28/2021
Contents:
        Zgodnie z obowiązującym w VIAMODA Regulaminem praktyk, każdy student zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 720 godzin (studenci, którzy rozpoczęli studia w 10/2017 - 420 godzin). Praktyka odbywa się według określonego programu, na podstawie skierowania lub porozumienia.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym w Uczelni programem do zaliczenia semestru wymagane jest odbycie i potwierdzenie w formie sprawozdania praktyk w wymiarze godzin odpowiednio:

- dla studentów 2 semestru studiów – 100;

- dla studentów 4 semestru studiów – 200;

- dla studentów 6 semestru studiów – 420.

Opiekunem praktyk jest Pani dr Zdzisława Świniarska, z którą można kontaktować się pisząc na adres e-mail: d.swiniarska@gmail.com. 


      
Author: BOS
Regulamin praktyk_od 2018_2019.pdf
Praktyki_zał 1_program_i_efekty.pdf
Praktyki_zał 2_porozumienie indywidualne.pdf
Praktyki_zał 3_skierowanie.pdf
Praktyki_zał 4_wniosek_praca zawodowa.pdf
Praktyki_zał_5_sprawozdanie.pdf
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b26 Copyright (c) 2020 APR System