Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: DYPLOMOWANIE
Notice for: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Date of publication: 8/5/2020
Date of validity: 9/30/2021
Contents:
        INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Przed obroną należy złożyć komplet następujących dokumentów:
- praca dyplomowa – 2 egzemplarze zawierające wypełnione i podpisanie oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy,
- praca na płycie CD – cała praca (tożsama z pracą wydrukowaną) w formacie PDF oraz Word nieprzekraczającym 20 MB, część projektowa wyłącznie w formacie PDF,
- 4 szt. zdjęć wymiary 4,5 x 6,5 (jedno zdjęcie podpisane),
- dowód opłaty za dyplom w wysokości 60 zł,

Studenci, którzy chcą otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski, składają podanie i dodatkowo załączają 1 fotografię oraz wnoszą opłatę w wysokości 40 zł.
Najpóźniej w dniu obrony należy dostarczyć planszę piankową o wymiarach 70x100 cm, prezentację multimedialną na płycie CD w formacie PDF oraz indywidualne realizacje projektów.
Prace dyplomowe są przekazywane do biblioteki Uczelni, gdzie są katalogowane. Istnieje możliwość zastrzeżenia pracy dyplomowej przez jej autora.
      
Author: BOS
Egzamin dyplomowy_pytania kierunkowe i specjalnościowe _2020.pdf
Praca dyplomowa_oświadczenie.pdf
Regulamin dyplomowania VIAMODA.pdf
STRONA TYTUŁOWA_wzór.docx
ZASADY EDYCJI PRAC DYPLOMOWYCH_2019.pdf
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b26 Copyright (c) 2020 APR System